Witamy w świecie Fabryki Aktywności Młodych

Aktywizujemy od 10 lat!

Logo: Fabryka Aktywności Młodych

Już od czternastu lat

Fabryka Aktywności Młodych

(FAM) aktywizuje na potęgę

Głównym celem FAM jest:

Stworzenie pozytywnej kampanii promującej wolontariat młodzieżowy w Polsce!!!

Fabryka Aktywności Młodych jest organizacją pozarządową stworzoną przez młodych dla młodych!:) Głównym motorem naszej pracy są wolontariat, staże i praktyki młodych ludzi, którzy realizując akcje FAM z jednej strony tworzą coś pozytywnego dla innych a z drugiej uczą się działać w III sektorze aby w przyszłości stać się liderami aktywizującymi społeczność lokalną. Warto podkreślić, że w naszej organizacji żadna osoba nie pracuje na etacie. Oto nasz pomysł na aktywizacje przez cały rok!

Rozpoczynamy w październiku agitacją młodzieży gimnazjalnej do uaktywnienia się w FAM w danym roku szkolnym. Pierwszą akcję rozpoczynamy w listopadzie otwierając „Mikołajowe Centrum Pocztowe” i „Magazyny Św. Mikołaja”, w styczniu pobudzamy do życia „Fabrykę Dobra”, 15 lutego obchodzimy „Dzień Miłości do Siebie”. W kwietniu uruchamiamy „Kopalnie Czekolady”, a w czerwcu odpalona zostaje „Latająca Wytwórnia Waty Cukrowej”. W marcu nasza „Akademia Aktywności Młodych” ogłasza Konkurs „Poszukiwany Poszukiwana” by na koniec roku szkolnego nagrodzić najlepszych wolontariuszy i ich opiekunów za „produkowanie dobra” w swoim środowisku lokalnym. Każdego lata uaktywniamy Miasteczko Aktywności Młodych by promować wolontariat młodzieżowy na największych imprezach w naszym województwie. Od sześciu lat wykonujemy regularnie Pomiary Poziomu Aktywności w Wydychanym Powietrzu u Polaków, a od pięciu lat w sierpniu nasz Pociąg do Aktywności zatrzymuje się na Przystanku Woodstock. Wszystkie te działania rejestrowane są przez naszą małą, ale własną młodzieżową, obywatelską telewizję FAMTV, której działalność zapoczątkowaliśmy w 2010r.

,,Aktywizacja” vs. ,,Pomaganie”!!!!

Pomoc jest efektem naszych działań i bardzo pozytywnym skutkiem akcji, ale nie głównym celem, do którego dążymy. Jest nim aktywizacja młodzieży. Chcemy aby młodzież odkryła swój ogromny potencjał, który w nich drzemie i aktywnie działała w swoim środowisku lokalnym. Nasze akcje pokazują jak wiele pozytywnej energii można wytworzyć dobrze wykorzystując potencjał młodych ludzi!! Chcemy aby tej energii było jak najwięcej!!:)

Dlaczego to robimy?

W czasach, gdy Internet wchłania młodych, Galerie Handlowe stają się miejscem życia towarzyskiego, kreowania poglądów i postaw nastolatków trzeba zmienić diametralnie nasze podejście do animacji, pomagania i uczenia młodych bycia dobrymi dla siebie i dla innych. Jeżeli chcemy dać młodemu pokoleniu pozytywne wzorce, dać alternatywę musimy stać się w działaniu tak samo ciekawi i atrakcyjni jak usługi proponowane w Internecie czy „kolorowy świat Centr Handlowych”. Fabryka Aktywności Młodych jak widać powyżej poszukuje tych form, skutecznych form aktywizacji młodych Polaków by wdrażać je w środowiskach lokalnych na terenie całej Polski.

Należy podkreślić, że:

Projekt ten nigdy nie był wsparty finansowo przez Miasto Gorzów Wlkp. Nie jest też to projekt unijny czy ministerialny. Jest to oddolna inicjatywa. Rozwinęła się tak dzięki pracy społecznej kilkuset osób, które dały cząstkę siebie w budowę naszej Fabryki, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Głównym źródłem finansowania Fabryki Aktywności Młodych jest Mecenat.