Witamy w świecie Fabryki Aktywności Młodych

Aktywizujemy od 10 lat!

  • Jesteśmy w takcie realizacji, IV edycji projektu „Poszukiwany / Poszukiwana”, nad którym Honorowy Patronat objął Minister Pracy i Polityki społecznej oraz 52 Wojewodów, Marszałków i Kuratorów wszystkich województw oraz Prezydentów Miast Wojewódzkich. Wsparli oni realizację tego przedsięwzięcia w swoich województwach, przez co akcja rozszerzyła swój zasięg i stała się ogólnopolskim działaniem na rzecz uaktywniania dzieci i młodzieży w naszym kraju. Chcemy, aby Akademia Aktywności Młodych objęła swoim zasięgiem jak największą ilość aktywnych i pozytywnych ludzi z całego kraju, którzy wspólnie będą mogli tworzyć przyszłość polskiego wolontariatu. Działalność Akademia Aktywności Młodych ma być bodźcem do zmian. Mamy nadzieję, że zrealizowanie tego projektu będzie początkiem nowego postrzegania wolontariatu w Polsce.
  • Tegoroczny konkurs został już rozstrzygnięty. Odnaleźliśmy najlepszych animatorów i wolontariuszy w Polsce. Których nagrodzimy podczas jesienniej kampanii ,,Polska Fabryką Dobra” promującej wolontariat młodzieżowy w całej Polsce. Materiały w wręczania ,,Serduch” oraz sylwetki naszych bohaterów zostaną dokładnie przedstawione w październiku na naszej stronie oraz FAMTV.